Το Δάσος

Τραμπολίνο με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 4,00 Χ 4,15 Χ 2,90 ύψος
Απασχολεί 25-35 παιδιά
Είσοδος-έξοδος από την πρόσοψη του